Reach out to us!

Oleh Najib

YTL Foundation telah mengumumkan kempen baru Learn From Home untuk membantu pelajar universiti meneruskan pembelajaran mereka secara dalam talian. Pelajar universiti yang layak, boleh menebus kad sim Yes 4G percuma dan menikmati 7GB data 4G setiap bulan selama setahun.

Buat masa ini, inisiatif Learn From Home oleh YTL Foundation diberikan kepada pelajar dan kakitangan di 35 universiti di Malaysia iaitu:

Universiti Awam

Universiti Swasta

Politeknik

Data percuma tanpa sebarang ikatan

SIM dan data percuma ini diberikan tanpa sebarang ikatan dikenakan. Malah, tiada bayaran pendahuluan diperlukan atau kontrak untuk ditandatangani. Data percuma sebanyak 7GB/bulan pula diberikan mulai sekarang sehingga 30 September 2022. Menjadikan jumlah data percuma ini sebanyak 84GB.

Buat pelajar yang telah mendaftar untuk program Learn From Home sebelum ini, anda boleh melanjutkan tawaran data percuma. Dengan lanjutan ini, anda menerima 7GB data percuma setiap bulan di dalam akaun Yes anda sehingga September 2022.

Menurut CEO YTL Communications, Wing K. Lee, secara purata pengguna yes 4G menggunakan sekitar 10-12GB data setiap bulan sepanjang 18 bulan sebelum ini. Dengan universiti mula dibuka semula untuk pembelajaran secara hibrid, Yes menjangka penggunaan data akan menurun dan kuota 7GB adalah permulaan yang baik. Jika perlukan lebih data, pelajar boleh menambah kuota dari serendah RM1 untuk setiap 1GB.

Yes kini menawarkan salah satu pelan prabayar paling bernilai di Malaysia dengan 20GB data berharga hanya RM20/bulan. Pengguna boleh menambah 1GB data berharga RM1 yang sah digunakan dalam 1 hari, atau 10GB RM10 yang sah selama 7 hari.

Wing turut menyatakan bahawa Yes adalah satu-satunya rangkaian 4G sepenuhnya di Malaysia dengan liputan 91% di kawasan berpopulasi. Bagi memenuhi keperluan yang bakal meningkat, Yes telah menaik taraf kapasiti dan jalur lebar di semua kawasan. Dia juga menambah, Yes kini menawarkan ganjaran dan hadiah di dalam aplikasi MyYes untuk menarik minat pengguna menambah nilai.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Learn From Home oleh YTL Foundation.

Inisiatif Belajar Dari Rumah Diperluaskan Ke Lebih Banyak Lagi Institusi Pengajian Tinggi

Ahad, 03 Mei 2020: Pelajar Universiti Tunku Abdul Rahman (“UTAR”) adalah institusi pengajian tinggi yang terkini menerima manfaat daripada inisiatif Belajar Dari Rumah anjuran Yayasan YTL. Sama seperti pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi yang lain di negara ini, kesemua 23,000 pelajar dari kedua-dua kampusnya di Sungai Long dan Kampar terpaksa menghadiri kuliah dan menyiapkan tugasan secara dalam talian ketika berada di rumah.

Oleh itu, universiti berkenaan telah berhubung dengan Yayasan YTL untuk mendapatkan bantuan bagi memastikan pelajar-pelajar mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran jarak jauh dalam talian di sepanjang tempoh penutupan universiti akibat Perintah Kawalan Pergerakan.

Pengerusi Yayasan YTL, Tan Sri Dr Francis Yeoh Sock Ping berkata, “Kami sangat memahami tekanan yang dihadapi oleh para pelajar universiti berkenaan yang tidak lagi dibenarkan tinggal di kampus. Ketika ini, adalah penting untuk mereka mendapat akses kepada Internet berkelajuan tinggi bagi memastikan pengajian mereka dapat diteruskan dengan gangguan yang minimum. Walaupun UTAR adalah sebuah universiti swasta, yurannya adalah antara yang terendah di negara ini kerana universiti tersebut tidak mengutamakan keuntungan dan majoriti perbelanjaannya dibiayai oleh komuniti bagi memastikan bahawa kursus-kursus cemerlang yang ditawarkan dapat diakses oleh pelajar-pelajar dari kalangan keluarga berpendapatan rendah. Oleh itu, kami amat gembira kerana dapat memberikan kad SIM prabayar Yes 4G dengan 40GB data secara percuma kepada pelajar UTAR bagi membantu mereka menghadapi tempoh yang serba mencabar ini.”

Mulai hari ini hingga 31 Mei 2020, para pelajar UTAR boleh memohon untuk mendapatkan kad SIM prabayar Yes 4G secara percuma di www.ytlfoundation.org/utar. Setiap pelajar layak menerima satu kad SIM percuma sahaja. Kad SIM tersebut akan dihantar terus ke alamat pelajar-pelajar berkenaan.

Presiden UTAR, Ir Prof Dr Ewe Hong Tat berkata, “Semasa tempoh PKP ini, dimana sesi pengajaran telah beralih kepada pembelajaran dalam talian, medium hubungan paling penting di antara kakitangan dan para pelajar universiti adalah menerusi internet. Akses kepada internet serta kelajuan internet adalah penting bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran dalam talian yang memberangsangkan dan membolehkan para pelajar mengakses segala sumber yang ada bagi menyempurnakan kerja kursus mereka.

UTAR sangat bersyukur kerana Yayasan YTL telah tampil dengan inisiatif Belajar Dari Rumah anjurannya bagi menghulurkan bantuan yang amat diperlukan oleh para pelajar melalui pemberian kad SIM prabayar Yes 4G dengan 40GB data secara percuma. Inisiatif ini akan memastikan pelajar-pelajar kami mendapat akses internet yang setara terutama sekali di kalangan mereka yang mempunyai akses internet terhad di rumah.”

Yayasan YTL turut mengumumkan bahawa kad SIM Yes 4G percuma ini juga akan diberikan kepada pelajar-pelajar dari Kolej Universiti New Era (“NEUC”).

Ibu bapa yang mempunyai anak-anak di sekolah kerajaan dan Sekolah Menengah Cina swasta serta pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia (“USM”) juga boleh mengunjungi www.ytlfoundation.org/learn untuk memohon kad SIM prabayar Yes 4G percuma dan mendaftar bagi mendapatkan aplikasi kuiz ulang kaji FrogPlay Mobile serta pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains untuk pelajar-pelajar Tahun 1 hingga Tingkatan 5. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai inisiatif berkenaan, sila ikuti kami di https://www.facebook.com/ytlfoundation atau @ytlfoundation di dalam Instagram dan Twitter.

Learn From Home Initiative Extended to Other Tertiary Institutions

Sunday, 3 May 2020: Universiti Tunku Abdul Rahman (“UTAR”) students are the latest beneficiaries of YTL Foundation’s Learn From Home Initiative. Like all other tertiary institutions in the country, its 23,000 students from its two campuses in Sungai Long and Kampar are currently having to attend lectures and complete assignments online whilst staying at home.

The university therefore approached YTL Foundation for assistance to help its students cope with remote online learning during the temporary closure of the university due to the Movement Control Order.
Tan Sri Dr Francis Yeoh Sock Ping, Chairman of YTL Foundation said, “We fully appreciate the stress that university students are facing having been displaced from campus. Having access to fast internet connection is critical at this time in order that their studies can continue with minimal disruption. Despite UTAR being a private university, its fees are among the lowest in the country as it is a not-for-profit university largely funded by the community to ensure that the university’s excellent courses remain accessible to students from low income families. We are therefore pleased to extend the free Yes 4G prepaid SIM cards with 40GB of data to UTAR students to support them during this time.”

From today until 31 May 2020, students from UTAR can apply for the free Yes 4G prepaid SIM cards at www.ytlfoundation.org/utar. Each student is entitled to one free SIM card only. The SIM card will be delivered to the student’s address.

Ir Prof Dr Ewe Hong Tat, President of UTAR said, “During this period of the MCO, where teaching has transitioned into online learning, the most important link between staff and students of the university is through the internet. Internet access and the speed of the internet are important for a rewarding online learning experience and for students to access the resources available to successfully complete their course work.

UTAR is deeply grateful that YTL Foundation has come forward with its Learn From
Home Initiative to provide that much needed assistance for students via the free Yes 4G prepaid SIM cards with 40GB of data. This will ensure better equity to internet access among our students especially those who currently have limited internet access at home.”

YTL Foundation also announced that the free Yes 4G SIM cards will soon be made available to students from New Era University College (“NEUC”).

Parents with children in government schools and independent Chinese Secondary Schools as well as students in Universiti Sains Malaysia (USM) can also visit www.ytlfoundation.org/learn to apply for the free Yes 4G prepaid SIM cards and to register for the FrogPlay Mobile revision quiz app and lessons in English, Mathematics and Science for students from Standard 1 to Form 5. For regular updates on the initiative, follow us on https://www.facebook.com/ytlfoundation or @ytlfoundation on Instagram and Twitter.

(吉隆坡 22 ⽇讯)⾏动管制令进⼊第 6 个星期,国内多个⼤学开始启动线上教学系统
,⻢来⻄亚理科⼤学(USM)也不例外。三万名理⼤⽣中,⼤部分学⽣已经开始学习适应和利⽤线上课程。

因此,杨忠礼基⾦会与理⼤携⼿合作,进⼀步扩⼤居家学习计划的受惠群体。从今天开始,所有理⼤学⽣可以免费申请含有 40GB ⺴络数据的 YES 4G SIM 卡,激活后有效期为 60 天,⼀⼈可申请⼀张。

杨忠礼基⾦会⾃ 1997 年开始就致⼒于⽀持本地⼤专⽣,多年来也曾为多名来⾃理⼤的优秀⽣提供奖学⾦。为该校⼤专⽣提供免费⺴络数据,可让他们参与线上课程和获得学习资源,同时确保没有⼈会因为⽆法负担⾼昂的⾼速⺴络费⽤⽽耽误课程 。

⻢来⻄亚理科⼤学副校⻓ Md. Roslan Hashim 博⼠教授表⽰:“理⼤对于这项合作计划感到满意,同时也⾮常感谢杨忠礼基⾦会的⽀持, 为学⽣提供 SIM 卡将能有效地帮助理⼤推动和促进线上教学计划。”

不只是理⼤⽣,所有来⾃本地公⽴中⼩学和华⽂独⽴中学的学⽣,也都可在杨忠礼基 ⾦会居家学习计划下受惠,⺠众受促在 5 ⽉ 31 号前提出申请。

欲申请免费的 YES 4G SIM 卡和注册 FrogPlay Mobile ⼿机应⽤程序,欢迎浏览
www.ytlfoundation.org/learn。FrogPlay Mobile 应⽤程序含有为国⼩⼀年级⾄国中五年级学⽣所设计的学习内容和复习题,科⺫涵盖数学、科学和英语。

欲获取最新消息,请关注杨忠礼基⾦会脸书专⻚
https://www.facebook.com/ytlfoundation 或 Instagram 和推特账号 @ytlfoundation 。

Rabu, 22 April 2020: Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) yang telah pun memasuki minggu ke enam, kebanyakan universiti di negara ini telah beralih ke platform dalam talian bagi membolehkan kuliah diteruskan. Di dalam kes Universiti Sains Malaysia (“USM”), sebahagian besar daripada 30,000 pelajarnya tinggal di rumah semasa tempoh PKP ini dan sedang perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran jarak jauh dalam talian dari rumah masing-masing.

Menerusi kolaborasi dengan USM, Yayasan YTL telah memperluaskan lagi Inisiatif Belajar Dari Rumah anjurannya yang kini turut merangkumi para pelajar universiti berkenaan. Mulai hari ini, pelajar USM boleh memohon untuk mendapatkan kad SIM prabayar Yes 4G percuma dengan 40 GB data yang sah selama 60 hari. Setiap pelajar layak untuk menerima satu kad SIM percuma sahaja.

Yayasan YTL telah banyak membantu para pelajar institusi pengajian tinggi menyempurnakan pengajian mereka sejak 1997 dan selama ini telah mengurniakan biasiswa kepada pelajar USM yang berbakat. Menerusi inisiatif ini, pelajar USM boleh mengakses kuliah serta sumber dalam talian sekali gus memastikan tiada pelajar yang akan ketinggalan akibat kurang kemampuan dan ketiadaan data berkelajuan tinggi.

Timbalan Naib Canselor (Kelestarian dan Pembangunan Institusi) USM, Profesor Dr. Md. Roslan Hashim berkata, “USM berasa amat berbesar hati kerana dapat berkolaborasi dengan Yayasan YTL tepat pada masanya. Kami amat menghargai usaha Yayasan menganjurkan Inisiatif Belajar Dari Rumah dan menyediakan kad SIM Yes 4G secara percuma bagi menyokong langkah Universiti bagi melaksanakan dan membantu aktiviti pembelajaran secara dalam talian untuk para pelajar kami di sepanjang tempoh penularan wabak COVID-19 ini.”

Inisiatif Belajar Dari Rumah membuka permohonan kepada para pelajar USM dan ibu bapa yang mempunyai anak di sekolah kerajaan serta Sekolah Menengah Persendirian Cina untuk mendapatkan kad SIM prabayar Yes 4G percuma hingga 31 Mei 2020.

Sila kunjungi www.ytlfoundation.org/learn bagi memohon kad SIM prabayar Yes 4G dan mendaftar aplikasi kuiz rujukan FrogPlay Mobile serta pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains untuk pelajar-pelajar Darjah 1 hingga Tingkatan 5. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai inisiatif ini, sila ikuti kami di https://www.facebook.com/ytlfoundation atau @ytlfoundation dalam Instagram dan Twitter.

Wednesday, 22 April 2020: With the Movement Control Order (“MCO”) going into the sixth week, most universities in the country have moved into online platforms in order that lectures can continue. In the case of Universiti Sains Malaysia (“USM”), a large majority of their 30,000 students are staying at home during the MCO and are slowly adjusting to online remote learning from the comfort of their homes.

Under a collaboration with USM, YTL Foundation is extending its Learn From Home Initiative to include students from USM. From today, students from USM can apply for free Yes 4G prepaid SIM cards with 40 GB of data valid for 60 days. Each student is entitled to one free SIM card only.

YTL Foundation has supported students pursuing degrees in tertiary institutions since 1997 and over the years have granted scholarships to many talented students from USM. Enabling their students to access their online lectures and resources will ensure that none of their students will be left behind due to a lack of affordable and high speed data.

USM Deputy Vice-Chancellor (Sustainability and Institutional Development), Professor Dr. Md. Roslan Hashim said, “USM is well pleased with this timely collaboration with YTL Foundation. We truly appreciate the Foundation for providing the Learn From Home free Yes 4G SIM cards in supporting the move by the
University to implement and facilitate online learning activities for its students during this period of the COVID-19 outbreak.”

The Learn From Home Initiative is open for applications for the free Yes 4G prepaid SIM cards from USM students and parents with children in government schools and independent Chinese Secondary Schools until 31 May 2020.

Please visit www.ytlfoundation.org/learn to apply for the free Yes 4G prepaid SIM cards and to register for the FrogPlay Mobile revision quiz app and lessons in English, Mathematics and Science from Standard 1 to Form 5. For regular updates on the initiative, follow us on https://www.facebook.com/ytlfoundation or @ytlfoundation on Instagram and Twitter.

Sign Up for Our
Touchpoints Newsletter


Find out about how we are impacting our communities. Sign up here for our quarterly newsletter!
YTL Foundation was founded in 1997 on the belief that education is the basis on which every society progresses. By improving education, empowering future generations and building tomorrow’s leaders, YTL Foundation aims to empower individuals and communities to be catalysts of change.

More Information

Helpful Links

Terms & Policies

Menu

Get In Touch

ADDRESS
YTL Foundation
[199701006074 (421570-A)]
32nd, Menara YTL
205, Jalan Bukit Bintang,
55100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Follow Us
Copyright © 2022 YTL Foundation [199701006074 (421570-A)]. All rights reserved
menu